MEDIACJE SZKOLNE/40 h Szkolenie z mediacji szkolnych ( zgodnie z : Standardy wprowadzania mediacji rówieśniczej do szkół i innych placówek oświatowych Rzecznik Praw Dziecka Warszawa, listopad 2017 r.)

Cel szkolenia
 • przybliżenie mediacji, jako sposobu na rozstrzyganie sporów, do jakich dochodzi na terenie szkoły na linii uczeń- uczeń, uczeń- nauczyciel, nauczyciel- rodzic
 • poznanie technik i narzędzi wspomagających proces prowadzenia mediacji szkolnych/ rówieśniczych
Kto może z niego skorzystać?

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inne osoby zainteresowane w przyszłości prowadzeniem mediacji w placówkach oświatowych i przygotowaniem uczniów do prowadzenia mediacji rówieśniczych; osoby zainteresowane nieautorytarnym sposobem  ingerencji w konflikt z wykorzystaniem umiejętności komunikacyjnych 

Program szkolenia

Konflikty w szkole
 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
Mediacja a inne formy  rozwiązywania sporów szkole
 • Różnice
 • Założenia
Mediacja i mediator
 • Etapy mediacji
 • Role mediatora
 • Zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji
 • Sytuacje trudne w mediacjach szkolnych/rówieśniczych
Narzędzia mediatora mające zastosowanie w mediacjach szkolnych i rówieśniczych

UŁATWIAJĄCH KOMUNIKACJĘ
(zmiana komunikatu TY na JA, odzwierciedlanie uczuć i słów, normalizowanie, parafrazowanie, asertywny styl komunikowania się)

UMOŻLIWIAJĄCYCH POZNANIE POTRZEB STRON
(zmiana stanowisk na interesy, pytania, wymiana wizerunków, wchodzenie w położenie innej osoby)

UŁATWIAJĄCE POSZUKIWANIE WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ
(burza mózgów, kruszenie obiektu, święty Mikołaj, wywiad z osobistością, dlaczego NIE?, skupienie na przyszłości)

Mediator - praktyk
 • Prowadzenie mediacji w oparciu o rzeczywiste konflikty rówieśnicze z podziałem na role
Sprawy organizacyjne związane z decyzją o wprowadzeniu mediacji szkolnych/ rówieśniczych do szkół
 • Wybór mediatorów
 • Przygotowanie do pracy( dalszy trening i superwizje)
 • Przygotowanie pomieszczenia
 • Przekazanie informacji rodzicom, uczniom i pracownikom o nowej metodzie rozwiązywania sporów
 • Zmiany zapisów w statucie szkoły
 • Wybór spraw kierowanych do mediacji
Metody szkolenia
Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie scenek

Prowadzący szkolenie
Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna 

Zapisz się

Informacje stałe

 • UWAGA: cena 450,00 zł dotyczy indywidualnego klienta; w przypadku zamówienia szkolenia dla grona nauczycieli, pedagogów, psychologów( grupa do 12 osób) cena szkolenia- 1500,00 zł za grupę( szkolenie odbywa się na terenie placówki szkolnej)
 • miejsce szkolenia: on-line
 • cena zawiera: materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia. 
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 2 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia:

cena uzależniona od liczby chętnych i zawartości programu - zapytaj mediatora

Czas trwania szkolenia:

5 dni/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM
 • A.Berger Polska sp. z o.o.