KONFLIKT - O co i dlaczego się spieramy, czyli jak zabrać się za rozwiązywanie konfliktów

 

Korzyści dla ciebie: 

 • zaczniesz lepiej rozumieć źródła, przyczyny konfliktów; 
 • odkryjesz swoją rolę w ich rozwiązaniu,
 • pomożesz innym i sobie w werbalizowaniu potrzeb; 
 • ustalisz, czego konflikt dotyczy i co można zrobić, aby go rozwiązać

Kto może z tego skorzystać?

 • każdy, kto chciałby poznać sposoby komunikowania się z innymi w sytuacji konfliktu

Program szkolenia

 1. O co i dlaczego się spieramy i co z tego wynika ( koncepcja Ch.W.Moore'a)
 2. Czym różni się kompromis od kooperacji i czy inne, dyrektywne bądź unikowe metody rozwiązywania konliktów są pomocne i kiedy? ( style rozwiązaywania konfliktów Thomasa Kilmana)
 3. Jak mówić o potrzebach i dlaczego ujawnianie ich może być pomocne?  Od stanowisk do potrzeb. Stosowanie komunikatów „od siebie”
 4. Precyzowanie wypowiedzi i odkodowywanie metakomunikatów
 5. Słuchanie z umiejętnością zrozumienia osoby, z którą jestem w konflikcie.
 6. A!… Ty to tak widzisz.Ty to tak słyszysz. O przyjmowaniu perspektywy innej osoby i jego zbawiennych skutkach w samorozwoju( koncepcja Friedemanna Schulza von Thuna, teorie typów osobowości C.G.Junga)

Metody szkolenia

mini prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, rozmowa

Prowadzący szkolenie

Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna- socjolog, mediator

 • mediator sądowy wpisany na listy mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi i Sieradzu
 • wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 
 • członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
 • mediator w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
 • mediator w sprawach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, cywilnych, karnych i karnych dla nieletnich 
 • autorka tekstów o mediacji w Głosie Pedagogicznym 
 • prowadząca zajęcia warsztatowe i studia podyplomowe z mediacji w WSBinOZ w Łodzi
 • prowadząca zajęcia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
 • prowadząca zajęcia  warsztatowe z zakresu mediacji  rówieśniczych w ramach "Edukacji prawnej" prowadzonej przez SO w Łodzi 
 • współpracuję z adwokat Julią Kalamat. W przypadku wątpliwości natury prawnej, chęci uzyskania porady prawnej polecam stronom kontakt z panią mecenas. 

Moje wykształcenie 

 • absolwentka Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, oddział zamiejscowy we Wrocławiu

Wybrane szkolenia w których brałam udział

 • Train the Trainers (Kraków, 2007)
 • Konstruowanie ugód (Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Katowice, 30.06-01.07.2012r.)
 • I Ogólnopolski Kongres Mediatorów Szkolnych (Warszawa, 2014)
 • Empathy and Art of Life, Social Competences through non - violent communication (Berlin, 2015)
 • Mentoring i jego narzędzia międzykulturowe wspierające integrację imigrantów w szkołach (Łódź, 2015) 
 • The artist within - Applied emotion. Your inner clown, humour strategies and other competences (Lipsk, 2016)
 • Implementation of creative training methods for helping professions (Łódź, 2016)
 • Trening kreatywności – techniki pobudzania I ćwiczenia twórczego myślenia( Warszawa, 2018)
 • Szkolenie dla mediatorów poświęcone mediacji w sprawach gospodarczych (WCAiM Łódź, 27.09.2019r.)
 • Mediacje rodzinne (Centrum Mediacji Partners Polska, Warszawa, 23.08.2019)
 • Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów (Konfederacja Lewiatan, Łódź, 27.09.2019)
 • Webwriting- jak pisać przyjaźnie i prosto w sieci(Puls Biznesu, on-line, 30.09.2020r.)
 • Prowadzenie mediacji on-line, zmiany w przepisach prawa dotyczących mediacji, superwizja dla mediatorów(Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Poznań 10.2020r.)
 • Kurs kreatywnego pisania. Kurs podstawowy ( Pasja Pisania sp.z o.o., on-line, 18.11-29.12.2020r.)
 • Mediacje w sprawach medycznych( Think&Make Institute, on-line, 09.02.2021r.)
 • Głos dziecka w mediacji rodzinnej ( Centrum Dialogu i Transformacji konfliktu, on-line, 26.02.2021r.)
 • Konflikt jako punkt zwrotny. Przemyślane decyzje czy odruchowe reakcje?( Centrum Dialogu i Transformacji konfliktu, on-line, 01,08,15,22.03.2021r.)
 • Rola emocji w instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich, ( Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ELSA Kraków, on-line, 26.03.2021r.)
 • I Konferencja "Razem wobec rozstania"( Komitet Ochrony Praw Dziecka; on-line, 15-16.06.2021r.)OPINIE UCZESTNIKÓW:

„Ciekawa osoba, interesująca prowadząca. Przekazywanie treści trafne i rzeczowe, myślę, że warto z perspektywy relacji z ludźmi zapoznać się z prezentowanym materiałem.”

„Szkolenie przeprowadzone było ciekawie. Prowadząca przygotowała dużo dodatkowych materiałów, które wzbogaciły szkolenie

„Dziękuję. Lepiej zrozumiałam siebie"

 Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: on-line, 
 • cena zawiera: materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
w przypadku szkolenia on-line:
 • Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • przed szkoleniem otrzymasz link do pokoju online.
 • zanim przyłączysz się do grupy on-line, sprawdź czy twoje głośniki działają oraz czy działa twoja kamera
 • orzygotuj notatnik i przybory do notowania
 • skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox
 
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 2 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

26.07.2021 - 27.07.2021, 06.09.2021 - 07.09.2021, 02.08.2021 - 03.08.2021, 04.10.2021 - 05.10.2021, 08.11.2021 - 09.11.2021, 06.12.2021 - 07.12.2021,

Koszt szkolenia:

550,00 zł

Czas trwania szkolenia:

2 dni /od 17.00 do 20.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM
 • A.Berger Polska sp. z o.o.