Aktualności

Realizacja obowiązku informacyjnego w trybie : Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, zwanego dalej RODO, obowiązu

Realizacja obowiązku informacyjnego w trybie: Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, zwanego dalej RODO, obowiązującego  w Unii Europejskiej od  25 maja 2018 roku, przez  „Plus umiejętności”Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna, ul. Daktylowa 6, 93-479 Łódź, NIP 898 114 78 98 (dalej zwane Administratorem), który jest  Administratorem&nb ...


Czytaj więcej