Przygotowanie do prezentacji i wystąpień publicznych

Cel szkolenia
 • odpowiednio przygotować się do wystąpień  publicznych różnego rodzaju(konferencje, seminaria, prezentacje handlowe itp.)
 • zadbać o maksymalną atencję publiczności podczas wystąpień publicznych
 • poznać sposoby na opanowanie tremy podczas wystąpień publicznych
Kto może z niego skorzystać?

Osoby, które z racji wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji  często występują publicznie

Program szkolenia

Przekaz informacyjny czy perswazyjny, czyli co chciałbyś lub musisz przekazać?

Dane o słuchaczach

Rola początku i zakończenia wystąpienia – elementy przyciągające uwagę i możliwość wykorzystania:

 • humoru
 • sensacji, konfliktu
 • zawieszenia
 • znajomości, „przybliżenia”
 • zaskakującej tezy

Wykorzystanie materiałów ilustrujących i pomocy wizualnych podczas wystąpień publicznych

 • slajdy, zdjęcia, filmy, tabele, wykresy

Elementy istotne(z punktu widzenia mówcy) podczas wystąpienia publicznego

 • Siła głosu
 • tempo mówienia
 • gesty, mimika
 • pozycja ciała- postawa, sposób poruszania się
 • dystans fizyczny
 • akcenty i pauzy

Sposoby radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych

 • wizualizacje, afirmacje
 • praca z oddechem

Praca z „językiem” wystąpienia

 • unikanie maniery zmów, stosowanie odpowiednich form gramatycznych,

Korygowanie błędów

 • prostota, ścisłość w używaniu języka
 • język pisany i mówiony – różnice

Praca z kamerą i feedback dla uczestników szkolenia, czyli moje mocne i słabe strony i wskazówki do dalszej pracy


Metody szkolenia
mini wykład z prezentacją, ćwiczenia i zabawy ruchowe i oddechowe, praca z tekstem, praca z wykorzystaniem nagrań, ćwiczenia indywidualne

Prowadzący szkolenie
Joanna Wieremiejewicz Podkościelna i Magdalena Dratkiewicz

Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: Łódź( lub inne, wskazane przez klienta)
 • cena zawiera: poczęstunek, materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 4 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

13.11.2017 - 14.11.2017, 11.12.2017 - 12.12.2017,

Koszt szkolenia:

450,00 zł

Czas trwania szkolenia:

2 dni/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G