Windykacja należności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności podejmowanych działań windykacyjnych poprzez omówienie pojęć i definicji  prawnych używanych w windykacji oraz procedur sądowych znajdujących zastosowanie w windykacji.

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do pracowników, do których obowiązków należy prowadzenie rozmów z kontrahentami dotyczących spłaty należności, a także prowadzenie windykacji  w postępowaniach sądowych.
 

Program szkolenia

 • Akta windykacyjne i ich prowadzenie.
 • Przedsądowe czynności windykacyjne.
 • Przedawnienie roszczenia.
 • Odsetki za zwłokę i ich przedawnienie.
 • Przerwanie biegu przedawnienia.
 • Uznanie długu.
Postępowanie sądowe:
 • postępowanie nakazowe i upominawcze,
 • postępowanie uproszczone,
 • postępowanie elektroniczne,
Postępowanie zabezpieczające.
 • Uzyskanie tytułu egzekucyjnego i opatrzenie go klauzulą wykonalności.
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki.
 • Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji, wybór kancelarii komorniczej.
 • Kontrola przebiegu postępowania egzekucyjnego.
Metody szkolenia

Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia na wybranych przykładach

Prowadzący szkolenie 

Julia Kalamat 

Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: Łódź( lub inne, wskazane przez klienta)
 • cena zawiera: poczęstunek, materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 4 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia:

tylko w formie "zamkniętej", na zamówienie firm, instytucji itp.

Czas trwania szkolenia:

1 dzień/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM