Prawo pracy

Cel szkolenia
celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zagadnieniami prawa pracy w celu samodzielnego prowadzenia spraw w działach HR.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników biurowych i administracyjnych zatrudnionych w działach HR.


Program szkolenia

Źródła prawa pracy.
Strony stosunku pracy.
Równe traktowanie w zatrudnieniu.

Umowa o pracę:
 • zawarcie umowy o pracę, forma, rodzaje umów o pracę,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika  umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • wygaśnięcie umowy o pracę.
Wynagrodzenie za pracę.
Obowiązki pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, świadectwa pracy).
Obowiązki pracownika.
Zakaz konkurencji.
Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
Czas pracy.
Rodzaje urlopów pracowniczych.
Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

Metody szkolenia

Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia na wybranych przykładach

Prowadzący szkolenie

Julia Kalamat 

Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: Łódź( lub inne, wskazane przez klienta)
 • cena zawiera: poczęstunek, materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 4 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia:

tylko w formie "zamkniętej", na zamówienie firm, instytucji itp.

Czas trwania szkolenia:

2 dni/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM