Postępowanie reklamacyjne z udziałem konsumentów a pomiędzy przedsiębiorcami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej oraz obrotu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami na tle rozpatrywania spraw reklamacyjnych i prawnych sposobów ich załatwiania.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej oraz obrotu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami na tle rozpatrywania spraw reklamacyjnych i prawnych sposobów ich załatwiania.

Kto może z nieo skorzystać?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników biurowych i administracyjnych zatrudnionych w działach reklamacyjnych i windykacyjnych.
 

Program szkolenia

 • Pojęcie konsumenta na gruncie prawa polskiego
 • Sprzedaż konsumencka
 • Niezgodność towaru z umową
 • Klauzule niedozwolone i ich rejestr
 • Obrót między przedsiębiorcami
 • Rękojmia za wady
 • Gwarancja
 • Regulacja dotycząca umów zawieranych na odległość

Metody szkolenia

Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia na wybranych przykładach

Prowadzący szkolenie

Julia Kalamat

Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: Łódź( lub inne, wskazane przez klienta)
 • cena zawiera: poczęstunek, materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 4 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia:

tylko w formie "zamkniętej", na zamówienie firm, instytucji itp.

Czas trwania szkolenia:

1 dzień/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM