Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia z mobbingu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących mobbingu oraz dyskryminacji. Szkolenie obejmuje wyjaśnienie definicji mobbingu oraz dyskryminacji, w tym także na przykładach zachowań, które mogą zostać uznane za mobbingowe lub dyskryminujące.
W ramach szkolenia z mobbingu  prezentowane są także zasady ochrony pracownika – warunki dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę i dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia przez pracownika w związku z wystąpieniem mobbingu lub dyskryminacji.
Mając na uwadze, że przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, szkolenie obejmuje także przedstawienie odpowiednich procedur zmierzających do zapobiegania bądź wyeliminowania mobbingu w miejscu pracy. Firma, która wdraża politykę antymobbingową oraz szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu, może zostać zwolniona z obowiązku wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, nawet jeżeli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. sygn. I PK 35/11).

Grupa docelowa

Szkolenie z mobbingu skierowane jest do pracowników oraz pracowdawców (w tym kadry zarządzającej). Plan szkolenia może zostać dostosowany w zależności od grupy docelowej.

Program szkolenia

Mobbing w miejscu pracy
 • Pojęcie mobbingu na gruncie prawa polskiego
 • Czynniki sprzyjające powstaniu mobbingu w miejscu pracy
 • Taktyki mobbingu (zachowania noszące znamiona mobbingu, omówienie poszczególnych rodzajów zachowań)
 • Skutki mobbingu
 • Przeciwdziałanie mobbingowi
 • Odpowiedzialność prawna związana z wystąpieniem lub stosowaniem mobbingu
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa pracy
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa karnego
 • Odpowiedzialność na gruncie prawa wykroczeń
 • Zapobieganie mobbingowi jako obowiązek pracodawcy
 • Dokumentacja antymobbingowa pracodawcy
Dyskryminacja w miejscu pracy
 • Pojęcie dyskryminacji na gruncie prawa polskiego
 • Rodzaje dyskryminacji
 • Skutki dyskryminacji
 • Odpowiedzialność prawna pracodawcy z tytułu dyskryminacji
 • Dochodzenie roszczeń przez pracownika z tytułu dyskryminacji
Metody szkolenia

Mini wykład z prezentacją, ćwiczenia na wybranych przykładach

Prowadzący szkolenie

Julia Kalamat 
 

Zapisz się

Informacje stałe

 • miejsce szkolenia: Łódź( lub inne, wskazane przez klienta)
 • cena zawiera: poczęstunek, materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kontakt mailowy z trenerem do miesiąca od momentu zakończenia szkolenia
 • warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego( do pobrania w zakładce - kontakt ) dokonania wpłaty
 • aby zapewnić maksymalny komfort szkolenie to przeprowadzamy dla 4 lub maksymalnie 12 osób( w wyjątkowych sytuacjach możemy przeprowadzić szkolenie dla 1osoby)
 • szkolenie to możemy również przeprowadzić w formie szkolenia zamkniętego ( dla konkretnej grupy odbiorców z dopasowanym do ich potrzeb programem )


Czas trwania i koszt szkolenia


Terminy szkolenia:

Koszt szkolenia:

tylko w formie "zamkniętej", na zamówienie firm, instytucji itp.

Czas trwania szkolenia:

2 dni/od 10.00 do 17.00/
 • Nordea
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Apteka Morel
 • Cybercom Poland
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Carrefour
 • P&G
 • PODNiDM